Sommarbete

Vi tar framför allt emot 1- och 2-åriga hingstar , men ibland har vi några platser även för ungston

Betesmarkerna är stora och kuperade, givetvis taggtrådsfria och betas växelvis av nötkreatur för att undvika parasitangrepp.

Daglig tillsyn. Varje häst följs noggrant beträffande allmäntillstånd, tillväxt, social anpassning och utveckling.

 

Hästarna får fri tillgång till mineralfoder och saltsten.
Betestillgången är god då vi har stora arealer att tillgå.Vi vänder oss främst mot halvblodshästar avlade för hoppning, men även andra hästar är välkomna i mån av plats. 

   
   
Copyright © Häglinge Nygård AB · Alla rättigheter reserverade · [av Majoda AB]