Naturlig uppfödning

En hopphäst på elitnivå måste besitta en rad goda egenskaper. En viktig del har den fått via sin härstamning, genom att avla målinriktat på högpresterande individer får man de rätta genetiska förutsättningarna.

Men för att nå hela vägen måste även miljön vara den bästa. En häst som ska kunna hoppa de största hindren utan att riva måste vara stark, snabb, klok och hållbar. Den ska klara många år av träning och tävling för att kunna nå toppen.Det borde vara självklart att hästen ska anpassas till de här kraven ifrån början.
Vi vet genom forskning att hästens rörelseapparat, reflexer och hela nervsystem utvecklas som mest mellan två månaders och två års ålder. Det är under den här tidsperioden som det är så oerhört betydelsefullt att hästen får röra sig så mycket som möjligt i terräng på olika typer av underlag. Den måste också få tillfälle att utvecklas socialt och utöva ett normalt beteende för att få bra mentala egenskaper.


 

Terrängen är kuperad och underlaget varierande, vilket tränar hästens muskulatur och skelett och stärker senor, leder och ligament och förbereder hästens konstitution för de påfrestningar som den kommer att utsättas för när den ska lyfta både sig själv och en ryttare över stora hinder i framtiden.

Resultat från bl a projektetet på Hjelmskyl i Sörmland som initierades av förre Flyingechefen Ingvar Fredricsson säger att hästar som hålls på det här viset inte skadar sig mera än de som står uppstallade konventionellt.Denna form av hästuppfödning ger hästen mycket större förutsättningar att klara framtidens krav än den får av att stå stilla i en box den största delen av dygnet samt några timmars utevistelse på begränsad yta.

Vi har också här på Nygård gjort dessa erfarenheter med våra egna hästar genom åren. När hästarna är tre år är de redan musklade, tränade av sig själva i naturen. De har en naturlig framåtbjudning, är lugna att hantera och framförallt: - säkra på foten och kvicka i benen- grundläggande förutsättningar för att bli en högpresterande hopphäst!

 

   
   
Copyright © Häglinge Nygård AB · Alla rättigheter reserverade · [av Majoda AB]